Παιδοχειρουργική

Η παιδοχειρουργική είναι μία ειδικότητα που εξελίχθηκε τα τελευταία 100 χρόνια. Στην Ελλάδα έχει εξελιχθεί τα τελευταία 40 χρόνια όταν αναγνωρίσθηκε επίσημα από το Ελληνικό κράτος/ Προεδρικό διάταγμα 1958./

Τα αντικείμενο της ειδικότητας αγκαλιάζει ένα μεγάλο φάσμα συστημάτων και εξαρτάται από την ηλικία του μικρού ασθενούς .

Έτσι ο παιδοχειρουργός μπορεί να επέμβει χειρουργικά ακόμα και όταν το παιδί βρίσκεται στην μήτρα της μάνας του .

Η λεγόμενη εμβρυική χειρουργική έχει αναπτυχθεί τα τελευταία χρόνια στην Αμερική.

Η νεογνική χειρουργική που περιλαμβάνει διάφορες συγγενείς ανωμαλίες του πεπτικού και ουροποιογεννητικού συστήματος εξασκείται από τους παιδοχειρουργούς σε ειδικά εξειδικευμένα κέντρα όπου υπάρχουν και συγκεκριμένες μονάδες υποστήριξης /ΜΕΝ, ΜΕΘ/.

Ένας σπουδαίος τομέας που έχει κάνει άλματα τα τελευταία χρόνια είναι η λαπαροσκοπική παιδοχειρουργική , εξασκείται από λίγους χειρουργούς και έχει πολύ μεγάλες προοπτικές.

Η παιδιατρική ογκολογία είναι ένας άλλος τομέας έρευνας και εφαρμογών νέων μεθόδων στην παιδοχειρουργική.

Η χρήση των ακτίνων LASERτων υπερήχων, και των καθετήρων Hickman, των σύγχρονων αιμοστατικών έχουν κάνει τις εγχειρήσεις όγκων , νευροβλαστομάτων , νεφροβλαστομάτων, σαρκωμάτων , εγχειρήσεις ρουτίνας .

Σήμερα είναι δυνατή η ολική αφαίρεση όγκων των παιδιών, πράγμα που πριν μερικά χρόνια ήταν αδύνατη.

Με προγεννητικό έλεγχο διαπιστώνουμε συγγενείς ανωμαλίες του ουροποιητικού , όπως υδρονέφρωση ουρητηρική παλινδρόμηση κ.άλ. Η παιδοχειρουργική ουρολογία έχει κάνει άλματα.

Η γενική παιδοχειρουργική όπως η αντιμετώπιση της φίμωσης της βουβωνοκήλης της κρυψορχίας, της υδροκήλης, της ομφαλοκήλης, του εγκολεασμού, της πυλωρικής στένωσης και της συστροφής του όρχη γίνονται πλέον όχι μόνο στα παιδοχειρουργικά κέντρα αλλά και σε πολλά γενικά νοσοκομεία που έχουν παιδοχειρουργούς ή έμπειρους σύμβουλους παιδοχειρουργούς .

Σήμερα με την πληθώρα παιδοχειρουργών που διαθέτει η Ελλάδα , άνω των 160 εξειδικευμένων ιατρών , είναι αδιανόητο να μην αντιμετωπίζονται έγκαιρα και υπεύθυνα τα διάφορα περιστατικά της παιδοχειρουργικής .

Από τον Θεόδωρο Ντόλατζα

Δ/ντή της Ά Παιδοχειρουργικής Κλινικής του Νοσοκομείου Αθηνών , Η Αγία Σοφία

και

από την Δέσποινα Μυλωνάκη

Χειρουργό Λαπαροσκόπο

Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών