Λαπαροσκοπική Χειρουργική

Χειρουργική επανάσταση

Το 1989 έγινε η πρώτη λαπαροσκοπική επέμβαση.

Είναι μία μέθοδος όπου ο χειρουργός μπορεί να χειρουργήσει χρησιμοποιώντας ένα σύστημα οπτικό και μέσω μικρών οπών του 1 εκατοστού μπορεί να εισάγει τα εργαλεία του στο εσωτερικό του ανθρώπινου σώματος .

Με αυτήν την μέθοδο ο χειρουργός μπορεί να χειρουργήσει με την βοήθεια μίας κάμερας όπου του δίνει την δυνατότητα να δει την περιοχή όπου θα χειρουργήσει και με μεγαλύτερη ακρίβεια .

Σήμερα οι περισσότερες επεμβάσεις μπορούν να πραγματοποιηθούν με την λαπαροσκοπική μέθοδο. Μάλιστα κάποιες όπως π.χ. η λαπαροσκοπική χολοκυστεκτομή ή η τοποθέτηση γαστρικού δακτυλίου για την καταπολέμηση της παχυσαρκίας θεωρούνται gold standard. Υπάρχουν όμως περιπτώσεις όπως επανεπεμβάσεις ή χειρουργικές επεμβάσεις παγκρέατος όπου η λαπαροσκοπική τεχνική έχει αποδεικτεί αρκετά κουραστική και εδώ παίρνει μέρος η κλασσική χειρουργική μέθοδος .