Νοσογόνος παχυσαρκία και στους έφηβους

Στην Ελλάδα τα τελευταία 25 χρόνια ο μέσος 18χρονος Έλληνας έχει παχύνει πάρα σημαντικά και ανησυχητικά. Πρόσφατη αμερικάνικη μελέτη έδειξε ότι ο 18χρονος ‘Έλληνας είναι πιο παχύσαρκος από τον αντίστοιχο Αμερικάνο.

Η παχυσαρκία του εφήβου οφείλεται σε γενετική προδιάθεση ή σε λανθασμένη διατροφή και σε ελαττωμένη κινητικότητα, σε ορμονική διαταραχή ή σε ψυχολογικά προβλήματα.

Επιπτώσεις

Οι επιπτώσεις της παχυσαρκίας των παιδιών και των εφήβων είναι άμεσες, και αφορούν την σωματική τους ανάπλαση και τα ψυχολογικά προβλήματα, όπως επίσης και τις απνοικές κρίσεις κατά τον ύπνο.

Οι μεταγενέστερες επιπτώσεις είναι ότι στην νεαρά ενήλικο ζωή τα παραπάνω παιδιά θα παρουσιάσουν προβλήματα από το καρδιαγγειακό σύστημα, πιθανόν αντίσταση στην ινσουλίνη, με κίνδυνο ανάπτυξης σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2, προβλήματα διαταραχών εμμήνου ρύσεως, και τέλος πολλές επιπτώσεις με την κοινωνική τους ανάπτυξη και την ψυχολογική τους ισορροπία.

Βραχυπρόθεσμα, η πλέον αποτελεσματική θεραπεία για την καταπολέμηση της νοσογόνου παχυσαρκίας, ελλείψει φαρμακευτικής αντιμετώπισης του προβλήματος είναι η χειρουργική αντιμετώπιση.

Η λαπαροσκοπική γαστρική παράκαμψη παρουσιάζει υψηλότερο ποσοστό περιεγχειρητικού κινδύνου, αλλά έχει μεγαλύτερο ιστορικό απώλειας βάρους και κατά συνέπεια αποθεραπείας των συνοδών παθήσεων. Ο προβληματισμός γύρω από την λαπαροσκοπική γαστρική παράκαμψη αφορά πιθανές μακροπρόθεσμες μεταβολικές επιπλοκές. Επίσης το μη αναστρέψιμο της επέμβασης και η ύπαρξη παρακαμθέντος στομάχου αποτελούν μία άλλη ανησυχία .

Η λαπαροσκοπική τοποθέτηση ρυθμιζόμενου γαστρικού δακτυλίου είναι η πιο ενδιαφέρουσα μέθοδος λόγω της σημαντικής απώλειας βάρους του μικρού περιεγχειρητικού κινδύνου και του αναστρέψιμου της επέμβασης.

Μετεγχειρητικά οι μικροί ασθενείς αναφέρουν μεγάλη απώλεια βάρους γεγονός που βελτίωσε την αυτοεκτίμησή τους επίσης την κοινωνικοποίηση και της παραγωγικότητα τους .

Ενώ η συναισθηματική ανάπτυξη βελτιώνεται σημαντικά η σεξουαλική ή φυσική ωρίμανση δεν ανακόπτεται ή δεν επιβραδύνεται.

Αντιθέτως, κάποιοι ασθενείς αποκτούν οικογένεια.

Το ψυχολογικό όφελος της βαριατρικής χειρουργικής στους ανθρώπους αυτούς είναι σημαντικό.

Η εκπαίδευση της οικογένειας και των γονέων είναι θεμελιώδους σημασίας για την προώθηση της διαδικασίας αυτής .

Από την

Ιατρό Δέσποινα Μυλωνάκη

Γενικός Χειρουργός

Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών